Dėl paramos teikimo

GPM

Nuo 2021 metų parama nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skirstoma taip: 
- iki 1,2 proc. galima skirti visuomeninėms organizacijoms, paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus); 
- iki  0,6 procento politinėms partijoms atskirai;
ir 0,6 procento profesinėms sąjungoms.

Prokurorų profesinės sąjungos kodas juridinių asmenų registre yra 302594202

Iki gegužės 3 d. už 2020 m. mokestinį laikotarpį galite pateikti FR0512 formos (04 versijos) prašymą pervesti iki 1,2 procentų pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą) ir iki 0,6 procento profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, turintiems paramos gavėjo statusą, bei iki 0,6 procento politinėms partijoms.

Gyventojai, turintys prievolę teikti pajamų mokesčio deklaraciją, tai padaryti turi iki einamų metų gegužės 1 d. Nepateikus laiku pajamų mokesčio deklaracijos, prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį bus neįvykdytas.

Iki 0,6 proc. paramos skyrimas  Profesinei Sąjungai neturės jokios įtakos nei Jūsų darbo užmokesčiui nei mokamiems mokesčiams. Paramą  gali skirti bet kurioje įmonėje dirbantis Lietuvos gyventojas, nepriklausomai nuo to ar yra profesinės sąjungos narys.  Apie gautą paramos dydį ir jos panaudojimą informuosime.

Paramą galima skirti keliais būdais:
- Elektroniniu būdu prisijungiant prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir užpildant prašymo formą FR0512 versija 04: https://deklaravimas.vmi.lt

FR0512 formos pavyzdys ir pildymo instrukciją galite atsisiųsti iš čia:

- FR0512 pavyzdys - atsisiųsti

- Pildymo instrukcija - atsisiųsti

Daugiau informacijos apie paramos nuo GPM skyrimą galite rasti VMI svetainėje.

- Įteikiant prašymo formą tiesiogiai Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vietos skyriui;
- Nusiunčiant paštu į Valstybinę mokesčių inspekciją adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai;
- Mokesčio laikotarpį galite nurodyti ir ilgesnį (iki penkių metų): min. 2020 m., max. iki 2024 m.

Svarbu: paramą gali teikti ir mūsų artimieji, draugai, pažįstami.