Apie mus

Profesinės sąjungos logotipasProkurorų profesinė sąjunga (toliau-Profesinė sąjunga) - suvereni, savarankiška organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti prokurorus.

Profesinės sąjungos tikslai yra realiai atstovauti ir ginti savo narių profesines, darbo, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus jų interesus. Profesinė sąjunga atstovauja profesinės sąjungos narių interesams visų instancijų teismuose, derybose su darbdaviu, valstybės valdžios, valdymo ir savivaldos organais (institucijomis); sudaro ir pasirašo kolektyvines sutartis ir susitarimus bei kontroliuoja jų vykdymą; kontroliuoja kaip darbdavys laikosi darbo, ekonominių, socialinių įstatymų, susitarimų, kitų teisės aktų reikalavimų ir nuostatų ir kt.

Profesinė sąjunga įsteigta 2011 vasario 17 d. Profesinės sąjungos pirmininkas Julius Rėksnys, pavaduotojas Stasys Kasiulis. Tarybos nariai Renata Oželienė, Darius Krogertas, Eglė Kirpienė, Rasa Apšegienė.