Pranešimas

PRANEŠIMAS

2011 m. kovo 8 d. Prokurorų profesinės sąjungos tarybos nariai susitiko su Lietuvos teisininkų draugijos pirmininku Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentu, buvusiu Darbo katedros vedėju Tomu Davuliu ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanu profesoriumi Vytautu Nekrošiumi. Diskutuota apie Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo ir Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymų pakeitimo projektus. Išreikšta bendra nuomonė, kad siūlomi įstatymų pakeitimų projektai yra teisiškai ydingi, prieštaraujantys pagrindiniams teisės principams.

Manome, kad šiuo metu prokurorų bendruomenė turi pateikti aiškiai pagrįstą ir argumentuotą poziciją dėl svarstomų įstatymų projektų.

Prokurorų profesinė sąjunga siekia, kad minėtų įstatymų normos užtikrintų darnų ir sinchronišką  institucijos mechanizmo veikimą bei elementarias prokuratūros darbuotojų teises.

Kartu informuojame, kad aktyviai domimės ir diskutuojame, kaip pasirinkti ir praktiškai įgyvendinti optimalų Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo  apmokėjimo įstatymo variantą. Manome, kad Generalinės prokuratūros vadovybės siūlomas įstatymo projektas iš esmės  yra netinkamas ir neatitinka elementarių institucijos darbo apmokėjimo taisyklių standartų bei principų ( pvz., nepaaiškinamos darbo užmokesčio dydžio disproporcijos tarp atskirų prokurorų grupių , tarp prokuratūros ir teismų sistemų ir kt. ).

2011 m. kovo 16 d. Prokurorų profesinės sąjungos pirmininkas Stasys Kasiulis, pirmininko pavaduotojas Julius Rėksnys ir Tarybos narys Rimas Bradūnas susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininke Janina Degutiene. Prokurorų profesinės sąjungos atstovai pateikė pastabas ir nuogąstavimus dėl prokuratūroje vykdomų pertvarkų. Akcentuota, kad nėra  vidinės institucinės diskusijos, vienvaldiškai vykdomi  pokyčiai ir kt. Taip pat pasikeista nuomonėmis dėl   Prokuratūros ir Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymų  pakeitimo projekto (artimiausiu metu viešam svarstymui ir aptarimui Profesinė sąjunga pateiks savo siūlomą  įstatymų projektų variantą).

Seimo Pirmininkė I. Degutienė pritarė nuomonei, kad prokuratūros reforma turi būti vykdoma pirmiausia atlikus institucinės veiklos išsamią analizę, identifikavus probleminius klausimus, patvirtinus reformos gaires ir tikslus, prognozuojant rezultatus. Be to, buvo pabrėžta, kad reforma gali ir turi būti vykdoma integruotai, kartu reformuojant ikiteisminio tyrimo institucijas ir teismus.

Seimo pirmininkė I. Degutienė užtikrino, kad organizuos Prokurorų profesinės sąjungos atstovų susitikimą su Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariais. Tokiu būdu galėsime dalyvauti ir reikšti savo poziciją Komiteto posėdžiuose svarstant Prokuratūros įstatymo, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymų ir kitų su prokuratūra susijusių įstatymų pakeitimo projektus.

Neabejotina, kad bendravimas su įstatymų leidžiamosios valdžios atstovais, teisės teorijos ir praktikos, institucinės vadybos aukščiausiojo lygio specialistais, esant  nesuprantamai, nesuvokiamai, pasyviai ir netoleruotinai prokuratūros vadovybės pozicijai, kad „dabar ne laikas spręsti šio pobūdžio klausimus“ (ekonominiai ir socialiniai klausimai), yra priimtinas, ir tikimės, jog jis  bus efektyvus užtikrinant prokuratūros institucijos  efektyvų procesinį veikimą, darbuotojų teises ir teisėtus interesus.

Dar kartą kreipiamės į prokuratūros įstaigos darbuotojų bendruomenę ir prašome būti iniciatyviems ir aktyviems, ypač šiuo metu, kai yra vykdoma vadinamoji prokuratūros reforma, svarstomi ir įgyvendinami įstaigai ir jos darbuotojams ypatingos svarbos klausimai.

Manome, kad ypač šiuo metu yra nesuprantama ir negali būti pateisinama vis dar gaji nemažos dalies darbuotojų prisitaikėliška ir pasyvi pozicija: „ką čia pakeisi?“

Kolegos Prokurorai, jei Jums priimtini mūsų siekiai – prisijunkit! Mums tikrai labai svarbi ir reikalinga kiekvieno prokuratūros darbuotojo nuomonė ir pozicija, labai svarbi parama – JŪSŲ palaikymas!

Norime, kad MŪSŲ institucija taptų moderni ir šiuolaikiška, efektyviai veikianti, tarnaujanti Lietuvos žmonėms, save gerbiančių ir pagarbos vertų pareigūnų ir darbuotojų įstaiga.

Tai galime padaryti tik bendromis pastangomis!

Profesinės sąjungos tarybos pirmininkas                                                                                         Stasys Kasiulis

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.