Pranešimas apie PPS atstovo dalyvavimą svarstant teikiamus projektus

PRANEŠIMAS

APIE PROKURORŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

ATSTOVO DALYVAVIMĄ SVARSTANT TEIKIAMUS ĮSTATYMŲ

PROJEKTUS

2011 m. kovo 3 d.

Vilnius

2011 m. kovo 3 d., 10 val., Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje vyko Prokuratūros įstatymo, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimų, susijusių su Lietuvos Respublikos prokuratūros reforma, svarstymas.

Šiame svarstyme dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Darius Valys, pavaduotojas Darius Raulušaitis, Generalinės prokuratūros skyrių vyriausieji prokurorai, Vilniaus apygardos ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrų vyriausieji prokurorai, Prokurorų profesinės sąjungos pirmininkas Stasys Kasiulis.

LR generalinės prokuratūros vadovybei pristačius svarstomus klausimus, Prokurorų profesinės sąjungos pirmininkas Stasys Kasiulis paprašė su parengtu projektu supažindinti visus prokurorus, ir tik išanalizavus gautus prokurorų pasiūlymus projektą teikti Lietuvos Respublikos Seimui.

Toks prašymas buvo motyvuojamas tuo, kad:

  1. Svarstant tokius svarbius, esminę įtaką institucijos veiklai turinčius klausimus, negalima apsiriboti siauru svarstančiųjų asmenų ratu bei būtina vengti nepamatuoto skubotumo;
  2. Apie esmines šių įstatymų pataisas ir prokuratūros vadovybės poziciją šiuo klausimu, turėtų būti informuojami visi LR prokuratūros sistemoje dirbantys prokurorai bei jiems turėtų būti suteikta reali galimybė pasisakyti svarstomais klausimais;
  3. Tam, kad vyktų konstruktyvus dialogas, prokurorams, Prokurorų profesinei sąjungai (jų atstovams) būtina susipažinti su teikiamais įstatymų projektais bei juos išanalizuoti. Šiuo konkrečiu atveju, apie būsimą svarstymą Prokurorų profesinės sąjungos atstovui pranešta 2011-03-20 11.40 val.

Svarstomų klausimų svarba išskirtinai reikšminga visai institucijai ir jos pareigūnams. Profesinės sąjungos atstovų kvietimas, nesuteikus galimybės laiku ir tinkami pasiruošti diskusijai, paverčia profesinės sąjungos atstovo dalyvavimą  tik formalumu.

2011 m. vasario 24 d. pranešime apie Prokurorų profesinės sąjungos įsteigimą, buvo atkreiptas dėmesys į vidinės diskusijos nebuvimą institucijoje. Manome, jog aukščiau pateikti pastebėjimai tik dar kartą patvirtina, kad  LR generalinės prokuratūros vadovybės požiūris į įstaigos pareigūnus, jų nuomonę turi iš esmės kisti.

Informuojame , kad Prokurorų profesinė sąjunga artimiausiu metu pateiks apibendrintus pasiūlymus ir išvadas dėl siūlomų keisti  įstatymų nuostatų pakeitimų.

Prokurorų profesinė sąjunga ragina visus prokuratūros pareigūnus ir kitus darbuotojus aktyviai dalyvauti aptartų klausimų svarstyme. Mums yra svarbi ir bus apibendrinta, įvertinta bei pateikta vadovybei kiekviena individuali pozicija ir nuostata.


Prokurorų profesinės sąjungos pirmininkas                                                       Stasys Kasiulis

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.