Prokurorų profesinės sąjungos kreipimąsis

Prokurorų profesinės sąjungos taryba informuoja prokurorus, prokuratūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, jog 2011 m. vasario 11 d. įsteigta Prokurorų profesinė sąjunga. 2011 m. vasario 17 d. Prokurorų profesinė sąjunga įregistruota VĮ Registrų centre.

Prokurorų profesinės sąjungos tikslai yra realiai atstovauti ir ginti savo narių profesines, darbo, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus jų interesus. Profesinė sąjunga atstovauja profesinės sąjungos narių interesams visų instancijų teismuose, derybose su darbdaviu, valstybės valdžios, valdymo ir savivaldos organais (institucijomis); sudaro ir pasirašo kolektyvines sutartis ir susitarimus bei kontroliuoja jų vykdymą; kontroliuoja kaip darbdavys laikosi darbo, ekonominių, socialinių įstatymų, susitarimų, kitų teisės aktų reikalavimų ir nuostatų ir kt.

Prokurorų profesinės sąjungos susikūrimą paskatino vyraujančios pesimistinės nuotaikos, nestabilumo ir neaiškumo jausmas dėl ateities. Prokuratūros reforma reikalinga ir būtina, tačiau šiuo metu vykstančios pertvarkos kelia daug abejonių dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo, ekonominio naudingumo ir jų įtakos pačios prokuratūros institucijos normaliam funkcionavimui.

Manome, kad LR generalinės prokuratūros vadovybės sprendimų nenuoseklumas, prieštaringumas ir jų dažna kaita rodo, jog reforma vykdoma chaotiškai, nepamatuotai, nesant vidinės diskusijos ir neatlikus priimamų sprendimų galimų pasekmių analizės.

Šiuo metu vykdomi darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis bei prokurorų etatų naikinimai, planai ateityje mažinti atlyginimus prokurorams, dirbantiems mažesnėse prokuratūrose, ar tų prokuratūrų naikinimas, o taip pat neskaidrus ir subjektyvus prokurorų karjeros ir rotacijos klausimų sprendimas skausmingai palietė ir palies ne tik pačius darbuotojus, jų šeimas, bet ir visą prokuratūrą.

Tai, mūsų nuomone, prieštarauja teisėtumo, skaidrumo, demokratijos ir pagrindiniams institucinės vadybos principams ir  turėtų būti sprendžiami kitokiu būdu ir formomis.

Manome, jog Prokurorų profesinė sąjunga bus tas teisėtumo ir stabilumo garantas, kurio šiuo metu reikia mums visiems - prokurorams, prokuratūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

Taip pat esame įsitikinę, kad Prokurorų profesinės sąjungos ir LR generalinės prokuratūros vadovybės konstruktyvus bendradarbiavimas padės priimti sprendimus, kurie nebus vertinami kaip neteisėti, pažeidžiantys prokurorų ir prokuratūros darbuotojų teises ir teisėtus interesus.

Aktyvus domėjimasis bei rodoma iniciatyva profesinės sąjungos kūrimosi stadijoje tik dar kartą patvirtino jos poreikį. Prokurorų profesinės sąjungos steigiamajame susirinkime dalyvavo visų lygių prokuratūrų prokurorai. Susirinkimo metu išrinkta Prokurorų profesinės sąjungos taryba, kurios nariai yra:

  1. Stasys Kasiulis, Kėdainių rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, Prokurorų profesinės sąjungos tarybos pirmininkas;
  2. Rimas Bradūnas, Marijampolės apylinkės vyriausiasis prokuroras;
  3. Arvydas Gramba, Panevėžio m. apylinkės vyriausiasis prokuroras;
  4. Julius Rėksnys, Vilniaus m. apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas;
  5. Darius Krogertas, Kėdainių rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras;
  6. Justas Laucius, LR generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras;
  7. Valdas Uždanavičius, Vilniaus m. apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas.

Tam, kad Prokurorų profesinė sąjunga galėtų įgyvendinti numatytus tikslus bei keliamas užduotis būtinas aktyvus visų mūsų dalyvavimas. Šiuo metu numatytas mėnesinis nario mokestis 50 Lt. Toks mokesčio dydis pasirinktas dėl to, kad kūrimosi stadijoje būtinos didesnės išlaidos, o taip pat tik finansiškai stabili profsąjunga gali tinkamai atstovauti savo narius tiek teismuose, tiek tenkinti kitus socialinius interesus. Vėliau šio mokesčio dydis bus svarstomas ir tikimės jo mažėjimo. Visi prokurorai, prokuratūros valstybės tarnautojai bei darbuotojai, kas dar neapsisprendę dėl 2 procentų pajamų mokesčio sumos panaudojimo, prašome apsvarstyti galimybę šias lėšas skirti Prokurorų profesinei sąjungai.

Norintys įstoti į Prokurorų profesinę sąjungą gali kreiptis (prašymo forma pridedama) į visus Tarybos narius. Rekomenduojame Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorams ir Klaipėdos apygardos teritorinių prokuratūrų prokurorams dėl stojimo kreiptis į prokurorą Justą Laucių, Vilniaus apygardos teritorinių prokuratūrų prokurorams atitinkamai – į Julių Rėksnį ir Valdą Uždanavičių, Kauno apygardos teritorinių prokuratūrų prokurorams – į Rimą Bradūną ir Stasį Kasiulį, Panevėžio apygardos teritorinių prokuratūrų prokurorams – į Darių Krogertą, o Šiaulių apygardos teritorinių prokuratūrų prokurorams – į Arvydą Grambą.

Tik aktyvus mūsų dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje padės įgyvendinti numatytus tikslus bei iškeltus uždavinius ginant prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises ir teisėtus interesus, bei prokuratūros autoritetą ir prestižą.

Stasys Kasiulis

Rimas Bradūnas

Arvydas Gramba

Julius Rėksnys

Darius Krogertas

Justas Laucius

Valdas Uždanavičius

P.s. Prašome įdėmiai perskaityti visus pridedamus dokumentus. Kas Jums skausminga ir aktualu, prašome informuoti Prokurorų profesinę sąjungą. Jūsų patogumui, motyvuotus raštus ir problemas galite siųsti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.