III visuotinis susirinkimas

Prokurorų profesinės sąjungos pranešimas

1107_smallKaune gruodžio 5 d. vyko visuotinis Prokurorų profesinės sąjungos susirinkimas. Aptarti vidinius profesinės sąjungos klausimus bei visiems  prokuratūros darbuotojams aktualias problemas susirinko šios sąjungos nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės Kėdainių, Biržų, kitų Lietuvos miestų.

Ne visi prokurorų profesinės sąjungos nariai galėjo atvykti į susirinkimą, tad dalis perdavė įgaliojimus. Iš viso prokurorų profesinė sąjunga šiuo metu vienija 199 prokurorus.

Susirinkime buvo pakeista PPS tarybos sudėtis. vietoj Arvydo Grambos į Tarybą  buvo išrinktas Sigitas Kanaporis.

Susirinkimo metu PPS pirmininkas Stasys Kasiulis bei sąjungos taryba pateikė praeinančių metų ataskaitas, buvo įvertinti nuveikti darbai, įvardinti pasiekimai. 

Susirinkimo dalyviai aktyviai dalijosi nuomonėmis, pastabomis ir pasiūlymais. Itin daug pastabų buvo išsakyta svarstant klausimus dėl pastaruoju metu vis dažniau Generalinės prokuratūros  inicijuojamų tarnybinių patikrinimų  prokurorams. Prokurorų profesinės sąjungos nariai kalbėjo apie tai, kad jau tendencija tapo nepagrįstų tarnybinių patikrinimų atlikimas. "Didesnė dalis tarnybinių patikrinimų pradedama ne dėl prokuroro darbo drausmės ar kitų pažeidimų, o dėl priimtų procesinių sprendimų, dėl prokuroro veikimo arba neveikimo," - kalbėjo S.Kasiulis. Manoma, jog tokiu būdu siekiama paveikti prokurorus, apriboti jų teisę savarankiškai priimti sprendimus bei daryti vienokią ar kitokią įtaką. Dėl neteisėtų tarnybinių patikrinimų į PPS jau kreipėsi Šalčininkų apylinkės, Generalinės prokuratūros prokurorai. panašius pavyzdžius vardijo kitų rajonų prokuratūrų atstovai.

PPS numatė ateinančių metų darbo gaires. Taip pat buvo išsakytos mintys apie naujas PPS veikimo formas ir būdus, bei veikti planingai ir kryptingai.

Bendraminčių susibūrime buvo kalbama ir laisvalaikį bei neformalaus bendravimo poreikį. Netrūko įvairių pasiūlymų, buvo nuspręsta ateinančiais metais surengti PPS sąskrydį.

Džiugesį kelia vis didėjantis Prokurorų profesinės sąjungos narių iniciatyvumas ginant savo teises, sprendžiant kitus institucijai svarbius klausimus, kuris skatina dar aktyviau veikti.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.