Kreipimasis į Generalinį prokurorą ir Vyriausiąjį Valstybinį darbo inspektorių - Dėl darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių aktų laikymosi Nr. R-26

PROKURORŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui                                                                  2011-07-11 Nr. R-26

Dariui Valiui

Rinktinės g. 5 A

01515 Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausiajam

Valstybiniam darbo inspektoriui

Algirdo g. 19

03607 Vilnius

DĖL DARBO SANTYKIUS REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ LAIKYMOSI

2010 m. gruodžio 14 d. generalinio prokuroro priimtas įsakymas Nr.I-178 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių etatų panaikinimo“, kuriuo panaikinti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vyriausiojo specialisto (IT) pareigybių etatai.

Prokurorų profesinė sąjunga įspėjo, jog kompiuterininkų etatų panaikinimas apylinkių prokuratūrose turės neigiamos įtakos pačios prokuratūros darbui. Be to, buvo keliamas klausimas, kas atliks informacinių technologijų (IT) specialisto funkcijas.

2011-06-30 iš LR generalinės prokuratūros buvo gauta serverių apžiūros teritorinėse prokuratūrose instrukcija (toliau - Instrukcija). Lydraštyje (gauta elektroniniu paštu) nurodoma, jog siunčiama instrukcija skirta prokuratūrų, kuriose nėra informacinių technologijų specialistų, darbuotojams.

Rašte bei pačioje instrukcijoje nurodoma, jog sutrikus visų kompiuterių esančių prokuratūroje darbui, reikalinga atlikti serverių apžiūrą pagal pateiktą instrukciją. Nurodoma, jog pranešant apie sutikimą, Generalinės prokuratūros informacinių technologijų specialistus reikia informuoti ir apie apžiūros rezultatus. Be to, instrukcijoje nurodoma, kad serverių būsenos apžiūra būtų atliekama bent kartą per mėnesį (kai nėra kompiuterių darbo sutrikimų).

Suprantama, jog serverių apžiūra bei jų priežiūra turi būti atliekama tik tos srities specialistų (t.y. informacinių technologijų specialistų), nes tam reikalingos specialios žinios. Natūralu, jog apylinkių prokuratūrose panaikinus IT specialistus nėra kam atlikti serverių būsenos apžiūros (bei kitų IT specialisto pareigybei priskiriamų funkcijų).

Apylinkių prokuratūrų vadovai, sutinkamai su instrukcijos nuostatomis, priversti atlikti neteisėtus veiksmus, t.y. netiesiogiai įpareigoti kitus darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis (arba net valstybės tarnautojus, ar prokurorus) atlikti tokias fukcijas, kurioms jie neturi atitinkamos kvalifikacijos ir kurios jiems nepriskirtinos. Pavedant pačiam teritorinės prokuratūros vadovui atilikinėti serverių būsenos apžiūras (bei kitas Instrukcijoje nurodytas fukcijas), ar tai daryti pavedant kitam prokuratūros darbuotojui, kuris nėra informacinių technologijų specialistas, būtų pažeidžiamos darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos.

Prašome išnagrinėti šią situaciją Jūsų kompetencijos ribose.

Profesinės sąjungos taryba


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.