Kreipimasis į Generalinį prokurorą - Dėl prokuratūros veiklos prioritetinių sričių Nr.R-27

PROKURORŲ  PROFESINĖ  SĄJUNGA

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui                          2011-07-11 Nr. R-27

Dariui Valiui

Rinktinės g. 5 A

01515 Vilnius

DĖL PROKURATŪROS VEIKLOS PRIORITETINIŲ SRIČIŲ

2010 m. rugpjūčio 27 d. rašte Nr. 17.3.-106 LR generalinis prokuroras D.Valys patvirtino „Prokuratūros veiklos

prioritetinių sričių 2010-2011 m. įgyvendinimo priemonių planą 2010-2011 metams“ (toliau - Planas).

Plano 6.3.3. punkte yra nurodyta užduotis – „Parengti įstatymų projektus, siekiant suvienodinti prokurorų ir teisėjų darbo užmokestį, pensijas ir socialines garantijas, parengti atitinkamą įstatymo projektą“. Plane nurodoma šios užduoties įvykdymo data iki 2010 metų lapkričio mėn.

Prokurorų profesinė sąjunga prašo atsakyti:

  1. Ar yra įvykdyta minėta Plano užduotis? Jei taip, tuomet prašome pateikti susipažinimui parengtus įstatymų projektus bei kitus dokumentus.
  2. Jei minėta plano užduotis neįvykdyta, tuomet prašome informuoti, dėl kokių priežasčių ji neįvykdyta?
Profesinės sąjungos taryba

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.