Kreipimasis į Generalinį prokurorą - Dėl tarnybinių automobilių degalų sunaudojimo normų bei kelionės išlaidų kompensavimo Nr.R-31

PROKURORŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui                                                      2011-07-11 Nr. R-31

Dariui Valiui

Rinktinės g. 5 A

01515 Vilnius

Prokurorams, valstybės tarnautojams, darbuotojams

DĖL TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ DEGALŲ SUNAUDOJIMO NORMŲ BEI KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO.

             LR generalinio prokuroro D.Valio 2011 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. I-83 „Dėl tarnybinių automobilių ridos limito ir degalų sunaudojimo normų nustatymo“ buvo ženkliai sumažinti (kai kurių rajonų prokuratūroms po 2, 3 kartus

ir net daugiau) tarnybinių automobilių metinės ridos limitai. Taip pat buvo sumažintos degalų sunaudojimo normos vasarą ir žiemą. 2011-05-19 elektroniniu paštu buvo LR generalinės prokuratūros Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus finansininkės Janinos Ališauskaitės raštas-paaiškinimas dėl kelionės lapų pildymo. Šiame rašte nurodoma, jog „mėnesio rida, tai ridos limitas per metus, km. padalintas iš 8 mėnesių“. 2011-05-20 elektroniniu paštu buvo LR generalinės prokuratūros Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus finansininkės Janinos Ališauskaitės raštas-paaiškinimas. Šiame rašte nurodoma, jog „patikslinus duomenis ir suderinus su Planavimo ir ūkio skyrium, nuo šių metų gegužės 1 d. iki gruodžio 31 d. prokuratūros tarnybinio automobilio maksimali rida turi būti skaičiuojama taip: Naują patvirtintą metinę ridą dalinant iš 12 ir dauginant iš 8“.

            Ankstesniais savo įsakymais LR generalinis prokuroras D.Valys panaikino prokuratūros vairuotojų, kurjerių, ūkvedžių bei kitų ūkio sričių darbuotojų etatus (apie tai jau buvo klausiama ankstesniuose Prokurorų profesinės sąjungos raštuose).

            Įsakymas priimtas neatlikus jokių paskaičiavimų bei analizės (arba tai nebuvo pateikta susipažinti).

Vien jau įsakymo turinys rodo elementarios logikos nebuvimą. Prokuratūros automobilių parkas sensta. Senesnių automobilių kuro sąnaudos yra didesnės, todėl visiškai nesuvokiama, kodėl senesniems automobiliams mažinamos degalų sunaudojimo normos. Nesuvokiama, kokiais kriterijais vadovaujantis buvo sumažintas tarnybinių automobilių metinės ridos limitas. Pavyzdžiui, Skuodo r. apylinkės prokuratūrai tarnybinio automobilio metinės ridos limitas per metus nustatytas 6000 km (vieno mėnesio rida yra 500 km.). Iš Skuodo į Vilnių nuvažiuoti ir sugrįžti yra apie 670 km. T.y. iš Skuodo prokuratūros vieną kartą nuvykus į LR generalinę prokuratūrą, bus išnaudotas beveik pusantro mėnesio Skuodo prokuratūros tarnybinio automobilio ridos limitas. Akivaizdu, kad po tokios išvykos du mėnesius, o gal ir ilgiau, tarnybinis automobilis negalės būti naudojamas, kad neviršyti nustatytos ridos. Kyla pagrįstas klausimas, ar galės prokurorai tinkamai vykdyti savo funkcijas, ar tarnybinių užduočių vykdymui turės naudoti savo asmeninius automobilius?

Daug klausimų ir neaiškumų kelia degalų sunaudojimo normų nustatymo kriterijai. LR generalinio prokuroro 2011 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. I-83 priede yra nurodyti automobiliai, kuriais naudojasi konkrečios prokuratūros bei nurodytos šių automobilių degalų sunaudojimo normos (vasarą ir žiemą). Iš priede pateiktų duomenų matyti, jog Klaipėdos ir Vilniaus apygardų prokuratūroms bei Vilniaus m., Trakų r., Alytaus r., Jonavos r., Marijampolės r., Palangos m., Klaipėdos r., Plungės r., Raseinių r., Telšių r., Panevėžio m. ir Anykščių r. apylinkių prokuratūroms priskirti to paties modelio tarnybiniai automobiliai „VW Bora“. Minėti automobiliai yra pagaminti  tais pačiais metais, t.y., 1998 m., su vienodo darbinio tūrio bei galingumo varikliais (1,6 l) ir naudoja tokį patį kurą – A95 benziną. Tačiau tame pačiame priede šiems automobiliams dėl nesuvokiamų priežasčių yra nustatytos skirtingos degalų sunaudojimo normos. Antai Klaipėdos ir Vilniaus apygardų prokuratūrų bei Vilniaus m. ir Panevėžio m. apylinkių prokuratūroms vasaros degalų sunaudojimo norma 100 kilometrų nustatyta 9,2 litro, o žiemą – 10,1 litro. Tuo tarpu kitų, aukščiau išvardintų, prokuratūrų analogiškiems automobiliams atitinkamai vasarą nustatyta 8,4 litro, o žiemą – 9,2 litro degalų sunaudojimo norma.

Nesuprantama ir tai, kodėl to paties gamintojo naujesniems automobiliams nustatomos didesnės degalų sunaudojimo normos nei senesniems automobiliams. Pavyzdžiui Kupiškio r., Mažeikių r. (yra daugiau analogiškų pavyzdžių) apylinkių prokuratūrų tarnybinių automobilių „VW Jetta“, kurių pagaminimo metai yra 2006 (variklio darbinis tūris - 1,6 l, degalai – A95 benzinas) vasaros degalų sunaudojimo norma 100 kilometrų nustatyta 9,2 litro, o žiemą – 10,1 litro. Tuo tarpu Raseinių r., Telšių r. (yra daugiau analogiškų pavyzdžių) apylinkių prokuratūrų tarnybinių automobilių „VW Bora“, kurių pagaminimo metai yra 1998 (variklio darbinis tūris - 1,6 L., degalai – A95 benzinas), atitinkamai vasarą nustatyta 8,4 litro, o žiemą – 9,2 litro, t.y., mažesnė degalų sunaudojimo norma. Akivaizdu, jog technologijos tobulėja, todėl to paties gamintojo nauji automobiliai turėtų mažiau sunaudoti kuro, nei senesni automobiliai. Be to, akivaizdu, jog ilgainiui varikliui dėvintis didėja ir kuro sąnaudos. Manome, kad būtų logiška, jog senesniems to paties gamintojo (su analogiškais darbinio tūrio varikliais) automobiliams būtų nustatytos didesnės degalų normos. Panašių pavyzdžių bei klausimų kyla ir galima pateikti daugiau.

Prokurorų funkcijos nuolat plečiasi, darbo apimtys ir krūviai didėja, todėl tokie bei kiti panašaus pobūdžio įsakymai, kurie akivaizdžiai trukdys prokurorams tinkamai vykdyti savo funkcijas, kelia nerimą.

Neabejojame, kad nustatant tokius tarnybinių automobilių ridos limitus bei degalų sunaudojimo normas, kokie buvo iki šiol (t.y. iki 2011-04-05 įsakymo Nr I-83), buvo tam tikras pagrindas. Akivaizdu, jog šiuo metu taip ženkliai mažinant tarnybinių automobilių ridos limitus bei degalų sunaudojimo normas, tai turi būti pagrįsta.

Prokurorų profesinė sąjunga atkreipia dėmesį, kad prokurorai (ypač tai aktualu didžiųjų Lietuvos miestų prokurorams) atlikdami Prokuratūros įstatyme nustatytas funkcijas iki šiol naudodavosi visuomeniniu ar asmeniniu transportu (vykdami į teismą, į ikiteisminio tyrimo įstaigas ir kt.). Vairuotojų etatų panaikinimas bei 2011-04-05 Nr. I-83 įsakymo nuostatos, dar labiau apsunkina prokurorų padėtį.

Kaip pavyzdį norėtume pateikti panašaus pobūdžio klausimų sprendimą policijoje. Pavyzdžiui, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymu yra nustatyta pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, važiavino išlaidų kopensacijos mokėjimo taisyklės.

Pažymėtina, jog pareigūnams, gyvenantiems ir dirbantiems tame pačiame rajone, be kitų išlaidų apmokamos išlaidos vykstant į tarnybos vietą ir iš jos. Policijos komisariatų vadovams, vykstantiems dirbti į kitą rajoną nei gyvena, apmokamos vykimo į tarnybos vietą ir iš jos į namus išlaidos arba įsakymu leidžiama naudotis tarnybiniais automobiliais.

Tuo tarpu prokuratūroje apie tokias kompensacijas nėra net užsimenama, o prokurorams, kurie tarnybos metu bei tarnybos tikslais naudoja savo asmeminius automobilius arba važiuoja visuomeniniu transportu, išlaidos nėra kompensuojamos.

Generalinio prokuroro prašome atsakyti:

  1. Kokiais bei kada atliktais paskaičiavimais buvo nuspręsta sumažinti automobilių ridos limitus ir degalų sunaudojimo normas (2011-04-05 įsakymas Nr. I-83)? Jei tokie buvo, prašome pateikti  minėtus paskaičiavimus.
  2. Dėl kokių priežasčių to paties modelio, tų pačių pagaminimo metų ir turintiems vienodo darbinio tūrio bei galingumo variklius tarnybiniams automobiliams nustatomos skirtingos degalų sunaudojimo normos?
  3. Kodėl to paties gamintojo naujesniems automobiliams (su tokiais pačiais darbinio tūrio varikliais bei naudojantiems tokius pačius degalus) nustatomos didesnės degalų sunaudojimo normos nei senesniems automobiliams?
  4. Prašome išaiškinti kuo vadovautis skaičiuojant automobilio ridą, t.y. ar 2011 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. I-83, ar elektroniniu paštu gautais aukščiau minėtais 2011-05-19 ir 2011-05-20 raštais? Ar minėti 2011-05-19 ir 2011-05-20 raštai pakeičia 2011 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. I-83 nuostatas?
  5. Dėl kokių priežasčių nebuvo vidinės diskusijos?

Generalinio prokuroro reikalaujame:

  1. Nedelsiant panaikinti 2011-04-05 įsakymą Nr. I-83.
  2. Nedelsiant nustatyti išlaidų kompensavimo tvarką prokurorams, kurie tarnybos tikslais naudoja savo asmeninį arba visuomeninį transportą.
  3. Nedelsiant nustatyti kelionės išlaidų kompensavimo tvarką prokurorams, kurie į tarnybą vyksta iš kitų miestų ar rajonų.
  4. Nedelsiant nustatyti kelionės išlaidų kompensavimo tvarką (arba sudaryti sąlygas naudotis tarnybiniais automobiliais) teritorinių prokuratūrų vyriausiems prokurorams, kurie į tarnybą vyksta iš kitų miestų ar rajonų.

Nenustačius aukščiau minėtų išlaidų kompensavimo tvarkos, Prokurorų profesinė sąjunga ragins prokurorus pateikinėti išlaidas patvirtinančius dokumentus LR generalinės prokuratūros buhalterijai.

Nesudarius realių galimybių prokurorams naudotis tarnybiniu transportu, ar neapmokėjus patiriamų išlaidų, raginsime prokurorus nenaudoti asmeninių automobilių bei nesinaudoti visuomeniniu transprotu tarnybos reikmėms bei imtis kitų, įstatymo nustatytų priemonių siekiant apginti savo teisėtus interesus.

Pažymime, kad gauto atsakymo duomenis PPS naudos bendraudama su kitomis institucijomis, kitoje savo veikloje, todėl laukiame išsamaus ir argumentuoto atsakymo.

Profesinės sąjungos taryba

LR Generalinio prokuroro atsakymas

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.