2011 06 04 įvyko prokurorų profesinės sąjungos visuotinis susirinkimas

PRANEŠIMAS

DĖL 2011 M. BIRŽELIO 4 D.ĮVYKUSIO PROKURORŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

2011 m. birželio 23 d.

1103

Atsižvelgus į prokurorų domėjimąsi įvykusio susirinkimo eiga ir priimtais sprendimais, informuojame, kad:

  1. Nuo 2011 m. liepos mėnesio nario mokestis sumažintas iki 20 Lt, kai priimtas narys pirmą mėnesį moka 50 Lt dydžio nario mokestį, kitais mėnesiais 20 Lt;
  2. Priimtas sprendimas dėl prokuratūros padėties kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentę ir Lietuvos Respublikos Seimą;
  3. Įsteigti teritoriniai (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos Panevėžio apygardų teritoriniai) komitetai veiklai organizuoti ir vykdyti.

Susirinkimo metu ataskaitą apie veiklą pateikė PPS pirmininkas ir Taryba. Aptarti lėšų naudojimo klausimai. Susirinkimo metu nebuvo prieštaraujančių, kad PPS lėšos būtų naudojamos apmokėti teisines paslaugas, suteiktas Profesinės sąjungos nariui, iškilus darbo ginčams su darbdaviu (atleidimo, perkėlimo, nepaskyrimo į pareigas ir kt. klausimais).

Tikimės, kad nario mokesčio sumažinimas į mūsų Profsąjungą paskatins stoti iki šiol neapsisprendusius prokurorus ir kitame susirinkime dalyvaus dar didesnis narių skaičius.

Kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę ir Seimą galima perskaityti svetainėje adresu www.prokuroruprofsajunga.lt.

Pagarbiai

Pirmininkas Stasys Kasiulis

1102

1107

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.