Kreipimasis į Generalinė prokurorą - Dėl socialinių garantijų rotuojamiems darbuotojams Nr. R-16

Prokurorų profesinė sąjunga

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui                                           2011-05-11 Nr. R-16

Dariui Valiui

Rinktinės g. 5 A

01515 Vilnius

DĖL SOCIALINIŲ GARANTIJŲ ROTUOJAMIEMS PROKURORAMS

Gerbiamas Generalini prokurore.

2011 m. kovo 7 d. Prokurorų profesinės sąjungos rašte Nr. R-3, šalia kitų klausimų (į kuriuos beje negavome atsakymų) buvo išdėstyti pastebėjimai ir dėl prokuratūros vadovų rotacijos.

Minėtame profesinės sąjungos rašte buvo nurodyta, jog Prokuratūros įstatyme ir teikiamose jo pataisose numatyta ir detalizuota atskirų grandžių prokuratūros vadovų rotacija. Prokurorų

profesinė sąjunga mano, kad prokuratūros vadovų rotacija nėra žalinga. Tačiau, atkreipiame dėmesį, kad teisėsaugos pareigūnų rotacija yra praktikuojama tik keliose Europos Sąjungos valstybėse, kuriose minėtų pareigūnų socialinės garantijos yra labai plačios, jų taikymo tvarka tiksliai reglamentuota norminiais aktais (pvz.: Prancūzija. Rotuojami ir vyriausieji prokurorai ir policijos viršininkai, tačiau jiems garantuojamos visos su tuo susijusios išlaidos, o nesutikus važiuoti į kitą rajoną garantuojama eilinio pareigūno vieta su tuo pačiu atlyginimu. Pažymėtina, kad viena iš Europos Sąjungos valstybių – Portugalija nusprendė atsisakyti rotacijos, nes tai per brangu pačiai valstybei). Todėl įgyvendinant esamas įstatymo nuostatas ir būsimas įstatymų pataisas dėl prokuratūros vadovų rotacijos, socialinių garantijų spektras turėtų žymiai plėstis, nei šiuo metu yra numatyta prokuratūros įstatyme, nes tik tai užtikrintų prokurorų socialines garantijas, jų nepriklausomumą ir motyvaciją siekti karjeros.

Generalinės prokuratūros vadovybės požiūris į rotacijas, neva „pirma pradėsim rotuoti, o socialinių garantijų klausimas bus sprendžiamas vėliau, nes tam nėra lėšų...“ yra neteisingas ir turi neigiamos įtakos visai prokuratūros sistemai. Pirmiausia būtina išspręsti socialinių garantijų klausimą ir tik tuomet pradėti vykdyti rotacijas. Jau dabar pareigūnai, dalyvaujantys atrankose į vyriasusiųjų prokurorų pareigas, turėtų žinoti: ar bus kompensuojamos važinėjimo į kitą rajoną išlaidos; kaip bus sprendžiamas jo gyvenamosios vietos klausimas, jei prokuroras dėl rotacijos perkeliamas į kitą rajoną; kaip bus sprendžiamas klausimas, jei prokuroro (-ės) sutuoktinė (-is) persikėlus į kitą rajoną negaus darbo; ar teritorinių prokuratūrų vadovams, pasibaigus paskyrimo į pareigas kadencijai (dėl rotacijos), bus suteikta galimybė grįžti dirbti į prokuratūrą tame rajone, kuriame yra gyvenamoji vieta ir t.t.

Pastebime, kad būtent dėl socialinių garantijų nebuvimo bei neiškios vyriausiųjų prokurorų padėties (susijusios su rotacijų klausimu), kompetetingi ir profesionalūs prokurorai nedalyvauja konkursuose į vyriausiųjų prokurorų pareigas. Taip pat yra atvejų, kai dėl rotacijos patys vyriausieji prokurorai pasiprašo būti atleidžiami iš pareigų, nes neturi galimybių su šeima keltis į kitą rajoną. Deja, valstybei tarnavę vyriausieji prokurorai susiduria netgi su ta problema, kad jiems tenka nerimauti dėl galimybės likti arba sugrįžti dirbti eiliniais prokurorais į tą rajoną, kuriame gyvena jų šeima. Prokurorų profesinei sąjungai žinomi atvejai, kai teritorinės prokuratūros vyriausiasis prokuroras pats prašosi būti perkeliamas į eilinio prokuroro pareigas, pats ieško pretendentų į savo vietą, kalbina savo rajono bei kamyninių rajonų prokurorus, tačiau norinčių neatsiranda. Žinoma ir tai, kad teritorinių prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų pavaduotojai, dėl anksčiau įvardintų priežasčių, gana dažnai nedalyvauja atrankose į savo rajono vyriausiojo prokuroro pareigas. Išvardintos aplinkybės destabilizuoja prokuratūros sistemą, mažina darbuotojų motyvacją. Susidariusia problemine situacija turėtų domėtis bei ją spręsti GP vadovybė.

Prašome jūsų pateikti atsakymus:

  1. Kokios socialinės garantijos bus užtikrintos prokurorams vykdant rotacijas?

  2. Ar pasibaigus teritorinės prokuratūros vadovo kadencijai bus sudaromos sąlygos jam grįžti dirbti eiliniu prokuroru į teritorinę prokuratūrą pagal gyvenamąją vietą?

Profesinės Sąjungos Taryba

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.