Kreipimasis į Generalinį prokurorą - Dėl atrankos į Jurbarko vyr. prokuroro pareigas Nr. R-17

Prokurorų profesinė sąjunga

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui                                            2011-05-11 Nr. R-17

Dariui Valiui

Rinktinės g. 5 A

01515 Vilnius

DĖL ATRANKOS Į JURBARKO RAJONO APYLINKĖS VYRIAUSIOJO PROKURORO PAREIGAS

2011 m. gegužės 6 d. prokuratūros internetinėje svetainėje ir dienos naujienose buvo skelbiamas kandidatų sąrašas pagal surinktų balų skaičių Jurbarko rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro

pareigoms užimti: pirmas - Kęstutis Gaubys, antras - Vilius Paulauskas.

2011 m. gegužės 9 d. visiems prokurorams buvo išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame kviečiama dalyvauti pakartotinėje atrankoje į Jurbarko rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro pareigas. Teigiama, jog šią pakartotinę atranką generalinis prokuroras organizuoja vadovaudamasis Prokurorų karjeros tvarkos aprašo, patvirtinto 2010-07-29 įsakymu Nr. I-99, 2011-02-11 įsakymu Nr. I-50, 42 p. Laiške raginami dalyvauti atrankoje tos pačios prokuratūros prokurorai, kurie yra geriausiai susipažinę su to rajono specifika, su prokuratūros veiklos problemomis ir tikimasi, turi idėjų, kaip dar pagerinti prokuratūros darbą.

Generalinis prokuroras vadovaudamasis savo paties patvirtinta tvarka gali skelbti papildomą atranką, tačiau elementarus etiketas įpareigoja paaiškinti, dėl kokių priežasčių netinkamas vienas ar kitas kandidatas. Neaiškūs kriterijai, kuriais remdamasis Generalinis prokuroras pasirenka vienų, ar atmeta kitų kandidatūras, visiškai nepaisydamas komisijos išvadų.

Prokurorų profesinė sąjunga jau buvo atkreipusi generalinės prokuratūros vadovybės dėmesį į neigiamas tokių veiksmų pasekmes.

Pakartotinai atkreipiame dėmesį, jog šiuo metu vykdomos „reformos“, panašaus pobūdžio pakartotinės atrankos bei kiti nepamatuoti vadovybės sprendimai jau daro neigiamą įtaką visai Prokuratūrai. Jau nepirma atranka į teritorinių prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų pareigas, kuomet atrankoje dalyvauja tik du arba vienas kandidatas. Taip pat nepirmas atvejis, kai atrankoje į apylinkės vyriausiojo prokuroro pareigas nepageidauja dalyvauti nė vienas tos apylinkės prokuroras. Prokurorų profesinei sąjungai žinomi atvejai, kai teritorinės prokuratūros vyriausiasis prokuroras pats prašosi būti perkeliamas į eilinio prokuroro pareigas, pats ieško pretendentų į savo vietą, kalbina savo rajono bei kaimyninių rajonų prokurorus, tačiau norinčių neatsiranda. Žinoma, ir tai, kad teritorinių prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų pavaduotojai, dėl anksčiau įvardintų priežasčių, gana dažnai nedalyvauja atrankose į savo rajono vyriausiojo prokuroro pareigas. Išvardintos aplinkybės destabilizuoja prokuratūros sistemą, mažina darbuotojų motyvacją. Susidariusia problemine situacija turėtų domėtis bei ją spręsti GP vadovybė. Akivaizdu, jog esant tokiai situacijai, patys kvalifikuočiausi ir tinkamiausi tokioms pareigoms užimti prokurorai dažnai net nedalyvauja konkursuose į vyriausiųjų prokurorų pareigas.

Manome, tai daugiau nei akivaizdūs signalai generalinės prokuratūros vadovybei.

Prokurorų profesinė sąjunga, gindama savo nario interesus, o tuo pačiu siekdama aiškesnės situacijos žinojimo prokurorams dalyvaujantiems atrankose į teritorinių prokuratūrų vadovų pareigas, prašo atsakyti:

  1. Dėl kokių priežasčių ir kokiais motyvais remiantis skelbiama pakartorinė atranka Jurbarko rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro pareigoms užimti?

  2. Prašome paaiškinti priežastis, kodėl atmetama K.Gaubio (kuris pagal atrankoje surinktų balų skaičių - pirmas) kandidatūra?

Profesinės sąjungos taryba

LR Generalinio prokuroro atsakymas


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.