Dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo

articles2017-06-19 įvyko Prokurorų profesinės sąjungos (toliau – PPS) atstovų susitikimas su darbo teisės specialistu dr. Viliumi Mačiulaičiu. Susitikimo metu buvo aptarti dar 2011 m. PPS paruoštas kolektyvinės sutarties su Lietuvos Respublikos generaliniu prokuroru ir 2016 m. PPS paruoštas Asocijacijos sutarties (susitarimas su kitomis Lietuvos prokuratūroje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis dėl derybų su darbdaviu) projektai. Diskusijose buvo konstatuota, kad įsigaliojus naujajam Darbo Kodeksui (toliau – DK) minėti projektai netenka prasmės, kadangi pagal esmines naujo DK nuostatas (192 straipsnis) kolektyvinę sutartį sudaro profesinė sąjunga, veikianti darbdavio lygmeniu, ir darbdavys.

Tai reiškia, kad nebėra būtinybės sudaryti jungtinės profesinių sąjungų atstovybės, derantis su darbdaviu dėl kolektyvinės sutarties turinio. Susitikime buvo aptartos pagrindinės kolektyvinėje sutartyje numatomos derybų kryptys (DK 193 straipsnis): 1) darbo krūviai ir jų skaičiavimo metodika, 2) budėjimai ir jų reglamentavimas, 3) darbo užmokestis, 4) darbuotojų sauga ir sveikatos priemonės, 5) darbo sąlygų klausimai, 6) atrankos, 7) tarnybiniai patikrinimai, 8) mokymai ir kvalifikacijos kėlimas, 9) informavimo ir konsultavimo sąlygos.

Dr. V. Mačiulaitis akcentavo tai, kad atsižvelgiant į naujojo DK nuostatas, skirtingai, nei buvo anksčiau, pasirašius kolektyvinę sutartį, darbuotojų darbo, socialinės ir ekonominės sąlygos bei garantijos bus taikomos tik PPS nariams, o ne visiems Lietuvos prokuratūros sistemos darbuotojams.

Susitikimo metu buvo susitarta, kad PPS ir darbdavio kolektyvinės sutarties projektas bus paruoštas šių metų liepos - rugpjūčio mėnesį. Tai reiškia, kad PPS nariams bus pateiktas kolektyvinės sutarties projektas svarstymui, pastabų bei siūlymų pateikimui, o PPS nariams visuotinai aprobavus pagrindines nuostatas, bus pradedamos derybos su Lietuvos Respublikos generaliniu prokuroru dėl šios sutarties pasirašymo.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.