2017 vasario 10 Birštone vyko prokurorų profesinės sąjungos visuotinis susirinkimas

ataskaita2

       2017-02-10 įvyko visuotinis Prokurorų profesinės sąjungos susirinkimas. Prieš susirinkimą dalyviai išklausė darbo teisės specialisto Viliaus Mačiulaičio seminarą tema „Profesinių sąjungų vaidmuo, užtikrinant darbuotojų teises pagal naująjį socialinį modelį“.

       Pristatydamas PPS Tarybos veiklos ataskaitą, pirmininkas Julius Rėksnys pažymėjo, kad po 2016 metų Seimo rinkimų susiklostė pakankamai reali galimybė, pasinaudojant naujos prokuratūros vadovybės deklaruojamais planais, naujai išrinktų politikų pažadais (vyriausybės programa) bei PPS turimu potencialu šioje srityje pabandyti išspręsti prokurorų atlyginimų ir socialinių garantijų, visų pirma pensijų, problemas įstatymo lygmeniu, nurodė, kad PPS Tarybos

veikla 2016 metais buvo nukreipta daugiau į perspektyvą, į bandymą po rinkimų susiformavus naujai Seimo daugumai, pabandyti išspręsti įsisenėjusias problemas. Pirmininkas J. Rėksnys pagarsino, kad PPS Tarybos nariai ir PPS nariai dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pats pirmininkas dalyvauja dviejų darbo grupių ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos veikloje, yra paskirtas kontaktiniu asmeniu psichologiniame mikroklimato tyrime, kurį atlieka VU Bendrosios psichologijos katedra. Pažymėjo, kad tai yra 2013 m. PPS lėšomis atlikto psichoanalitinio tyrimo „Prokurorų požiūrio į reformą ir patiriamo streso tyrimas“ tęsinys. 2016 m. rudenį generalinis prokuroras pasirašė sutartį su VU dėl 4 psichologinių tyrimų prokuratūros sistemoje atlikimo. Pristatytas ir bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis – Teisininkų draugija ir Nusikaltimų aukų rėmimo asociacija (NARA). Trumpai priminė dalyvavimą Lietuvos Respublikos Seimo Teisės teisėtvarkos komiteto bei kai kurių Seimo frakcijų pasėdžiuose dėl Bendrojo teisės kvalifikacinio egzamino. Supažindino, kad 2017 m. planuojami susitikimai su Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto  Vidaus reikalų bei Teisingumo ministrais dėl LR prokuratūros įstatymo pataisų bei aktualių Baudžiamojo proceso kodekso pataisų, kuriomis siekiama siaurinti prokuroro atliekamą ikiteisminio tyrimo kontrolės funkciją.

       Po pritarimo ataskaitai, buvo išklausytas pranešimas apie PPS ūkinę – finansinę veiklą bei Revizijos komisijos pranešimas dėl 2016 m. PPS lėšų ir turto naudojimo. Susirinkime patvirtintas naujas stojamojo nario mokesčio dydis – 30 eurų.Aptariant PPS Tarybos veiklos gaires, nariai išsakė sakė savo pastebėjimus dėl aktyvumo, komunikacijos, išdėstė savo požiūrį, kad koncentruojantis darbui dėl prokurorų darbo sąlygų, darbo užmokesčio ir socialinių garantijų srityse, negali būti pamiršti einamieji klausimai, su kuriais susiduriama siekiant karjeros, vertinant tarnybą.


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.