Prokurorų profesinės sąjungos viešas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentę ir Lietuvos Respublikos Seimą

articles       Prokurorų Profesinė Sąjunga pritaria Respublikos Prezidentės nuomonei, kad dabartinis Lietuvos Respublikos Generalinis prokuroras nepateisino lūkesčių ir neužtikrino efektyvaus ir veiksmingo vadovavimo Lietuvos Respublikos prokuratūros sistemai. Šių metų birželio mėnesio pradžioje baigiasi dabartinio Generalinio prokuroro kadencija. Įvertindami Generalinio prokuroro profesionalumo, nepriklausomumo ir vadybinių gebėjimų svarbą organizuojant ir vadovaujant visai Respublikos Prokuratūros sistemai, raginame atsakingas valstybės institucijas užtikrinti, kad nauju Generaliniu

prokuroru būtų paskirtas tinkamiausias šioms funkcijoms vykdyti profesionalas. Nėra abejonių, kad geriausio kandidato parinkimą gali užtikrinti tik skaidri, aiškiai reglamentuota kandidatų į Generalinius prokurorus atrankos sistema. Siekiant išvengti asmeniškumų, neaiškiais kriterijais paremto kandidatų vertinimo, politinių susitarimų, siūlome Respublikos Prezidentei dekretu sudaryti komisiją, į kurią būtų įtraukti visuomenės atstovai, Prokurorų profesinės sąjungos ir Prokuratūros sistemos atstovai, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai ir kiti žymūs teisininkai, kuri parengtų kandidatų į Generalinius prokurorus vertinimo kriterijus bei tvarką ir organizuotų skaidrią, objektyviais kriterijais pagrįstą kandidatų į Generalinius prokurorus atranką.

       Respublikos Prezidentė, įgyvendindama jai Respublikos Konstitucijos suteiktą kompetenciją ir remdamasi atsakingo valdymo principu, pateiktų jos sudarytos komisijos atrinktą kandidatą LR Seimui, siūlydama jį/ją skirti Respublikos Generaliniu Prokuroru. Toks skaidrus ir aiškiais kriterijais paremtas kandidatų atrankos procesas padėtų užtikrinti tinkamiausio prokuratūros sistemos vadovavimui kandidato atrinkimą, paskatintų atrankos procese dalyvauti ne tik geriausius prokurorus, bet ir žymius teisėjus, advokatus, teisės specialistus. Toks atrankos procesas padėtų išvengti pavojingų sistemai politinių partijų derybų dėl galimo kandidato bei padėtų sustiprinti visuomenės pasitikėjimą ne tik Lietuvos Respublikos Prokuratūros sistema, bet ir visomis teisinėmis institucijomis. Prokurorų Profesinė Sąjunga yra pasirengusi aktyviai dalyvauti įgyvendinant šį Respublikos Prezidentės pasiūlymą.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.