Prokurorų profesinės sąjungos atstovų susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidente

2014 m. rugsėjo 15 d. vyko Prokurorų profesinės sąjungos (PPS) atstovų susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidente. Jo metu buvo aptarta prokuratūros veikla, daug diskusijų sukėlusi reforma, išsakyti pastebėjimai.

Susitikime Prezidentė išreiškė nuomonę, kad pati prokurorų bendruomenė, turi būti atsakinga už kokybiškai naują ikiteisminio tyrimo organizavimą, valstybinio kaltinimo palaikymą, viešo intereso gynimą, atsikratant sovietinio baudžiamojo persekiojimo reliktų.

Neabejotinai “sovietinio” baudžiamojo persekiojimo reliktai yra prokuratūros planavimo dokumentuose numatyti reikalavimai ištirti konkretų veikų skaičių, nustatytas konkretus procentas  baigti ikiteisminius tyrimus vienokia ar kitokia forma, nepagrįstas  siekis vidiniais norminiais aktais kurti baudžiamojo proceso normas (Rekomendacijos dėl formalizuotos tvarkos taikymo atliekant ikiteisminį tyrimą). Spręstinų problemų Prokuratūroje PPS įvardijo ir daugiau. PPS pabrėžia, kad nekeičia savo nekartą išsakytos pozicijos ir nuosekliai sieks prokuratūrai reikšmingų permainų.

Tai pirmasis PPS atstovų ir Prezidentės susitikimas, kuris neabejotinai paskatins prokuratūros demokratėjimo ir savivaldos procesą, o tolimesni aktyvūs valstybės vadovės veiksmai šio proceso svarbą leis suvokti ir generalinės prokuratūros vadovybei.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.