Naujienos

Dėl prokuratūros reformos

Prokurorų profesinės sąjungos

nuomonė 2012-09-25 pateikta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkui.

Dėl prokuratūros reformos raštas 2012-09-25 Nr. R-17

Sveikinimas

Iš tamsos, kaip vilties švyturys,

Rodo kelią sugrįžt link tiesos.

Kuo daugiau apgintųjų žmonių,

Tuo tvirtesnė ji tampa pati.

Kas tai? – Prokuroro kasdienė veikla!

Su Prokuratūros diena mielosios ir gerbiamieji kolegos!!!

Prokurorų profesinės sąjungos vardu

Pirmininkas Stasys Kasiulis

Prokurorų profesinės sąjungos nuomonė ir kvietimas diskusijai

PROKURORŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

DISKUTUOTINA NUOMONĖ
DĖL ATLEIDIMO IŠ TARNYBOS PROKURATŪROJE
IR SU TUO SUSIJUSIŲ KLAUSIMŲ

2012 m. vasario 2 d.

2012 m. sausio 2 d. dalis Apygardų ir Apylinkių prokurorų gavo įspėjimus apie atleidimą iš tarnybos prokuratūroje. Kiti apylinkių prokurorai tokius įspėjimus turėtų gauti 2012 m. gegužės 2 d.
Atsižvelgiant į tai, kad įspėjimas apie atleidimą iš tarnybos prokuratūroje kelia pagrįstą rūpestį dėl vykdomos procedūros teisėtumo, Prokurorų profesinė sąjunga pateikia nuomonę šiuo klausimu ir kviečia diskutuoti. Pažymime, kad teisės normų aiškinimas pagrįstas teismine praktika, tačiau nėra ir negali būti laikomas dokumentu, kuriuo besąlygiškai privaloma vadovautis, kad jame nėra klaidų, momentų, į kuriuos nėra pateikta nuomonės ir pan.

Dėl santykiui taikomų teisės normų

Skaityti daugiau...

II-asis Prokurorų profesinės sąjungos susirinkimas

Bendra_mPROKURORŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMAS „GUOSTOJE“

2011 m. spalio 15 d. prokurorų ar jų šeimos narių vairuojami automobiliai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Kėdainių, Trakų, Ukmergės, Biržų, Utenos, Zarasų ir kitų miestų ir miestelių, suko į Prienų rajoną, į Stakliškes, prie Guosto ežero, kur nuo 12.00 val. „Guostos“ kaimo seklyčioje buvo organizuojamas II visuotinis Prokurorų profesinės sąjungos suvažiavimas.

Skaityti daugiau...

Kreipimasis į LR Generalinį prokurorą Nr.R-38 Dėl apygardų prokuratūrų struktūros

Prokurorų profesinės sąjungos kreipimasis Nr. R-38 į Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą

dėl apygardų prokuratūros struktūros.

Pilną kreipimosi tekstą galite rasti čia

Puslapis 9 iš 16

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.